NVAO zoekt een tijdelijke Architectuur Ondersteuner in Den Haag

NVAO - Den Haag

Algemeen

NVAO heeft in 2021 de uitvoering van haar ICT volledig uitbesteed middels twee Europese aanbestedingen en vormt zich nu om naar een regie organisatie. Een belangrijk onderdeel van deze omvorming was het aanstellen van de Informatiemanager (IM). Deze is verantwoordelijk voor het opstellen en opvolgen van beleid, het verzamelen van behoeften en het (mede) definiëren van ontwikkelingen en projecten t.a.v. het IV-landschap van de NVAO. Daarnaast is de IM de contactpersoon voor contracten en SLA’s van alle IT gerelateerde leveranciers. NVAO vraagt ondersteuning in de vorm van een architect om enerzijds bij te dragen aan de vorming en uitdragen van IV-beleid en anderzijds om technische haalbaarheid en impact van ideeën en ontwikkelingen te toetsen. De architect werkt voor en nauw samen met de IM om zodoende een team te vormen voor de NVAO als beleidsmatig en technisch “geweten”. De NVAO zoekt een (parttime) architect voor de periode juni t/m december.

Grote projecten

NVAO is een aantal jaren geleden begonnen met het verSaaSen van haar IV-landschap. Op dit moment zijn er dan ook geen lokale applicatieservers meer in gebruik. Waar mogelijk zijn applicaties vervangen met SaaS of Paas, de infrastructuur draait grotendeels op Microsoft 365 en het primaire proces wordt ondersteund door Microsoft Dynamics (365). Deze laatste wordt in 2022 en 2023 verder ontwikkeld. Voorheen was een eigen DMS/archief in gebruik, dit wordt op dit moment geschoond en vervolgens gearchiveerd. Het nieuwe DMS is gebaseerd op SharePoint en Teams, in combinatie met Dynamics. De enige overgebleven “lokale” applicatie is het financieel systeem (AccountView) met aanverwante systemen. Deze applicatie draait op een Azure server, maar dient verder als onpremise beschouwt te worden. NVAO is gestart met een onderhandse aanbesteding om dit systeem te vervangen met een SaaS-dienst. De aanbesteding is recent gestart en is gepland om in de zomer afgerond te worden. De implementatie van het nieuwe systeem is beoogd in kwartaal 4 van dit jaar zodat het per januari 2023 in gebruik genomen kan worden. Gezien de verwevenheid tussen financiële boekhouding en salarisadministratie is besloten om de uitvraag te maken voor een systeem voor financiën, HR (personeelsinformatie-systeem) en salarisadministratie. NVAO heeft haar wensen op papier gezet, maar vraagt wel hulp bij de begeleiding van de aanbesteding alsook de beoordeling van de inschrijvingen.
Later in 2022 (beoogde start augustus of september) zal NVAO een aanbesteding starten voor het ontwerpen, ontwikkelen en hosten van haar publieke website. Deze aanbesteding moet nog geschreven worden. Ook hier vraagt NVAO hulp in de vorm van markt- en technologische kennis om de aanbesteding op te stellen, te begeleiden en inschrijvingen te beoordelen.

Afstemming

NVAO neemt de informatiebeveiliging en (persoons)gegevensbescherming serieus. Om deze reden wordt er voor elk project een DPIA uitgevoerd om vast te stellen of persoonsgegevens worden verwerkt en of de beveiligingsmaatregelen aansluiten bij de verwerkte gegevens. De FG is een externe FG die voor verschillende overheidsorganen actief is en de Informatiebeveiliging is op dit moment extern belegd. Van de architect wordt gevraagd om een actieve rol te spelen bij de DPIA-uitvoeringen, met name gericht op de technische invulling van de verwerking en maatregelen. Ook is de architect aanwezig bij reguliere overleggen met de CISO en de IM om de verschillende beleidsterreinen af te stemmen.

Profiel van de architect

  • Ervaring: minstens 8 jaar, waarvan ten minste 3-5 bij overheidsorganisaties.
  • Ervaring met BIR/BIO en AVG is een pré
  • Competenties: communicatief vaardig (zowel spreken/presenteren, als schrijven), analytisch en pragmatisch, opstellen en toetsen van beleid
  • Kennis: TOGAF/DYA, Archimate, BPMN, SCRUM/Agile, Microsoft 365, Power Platform, Microsoft Azure.
  • Kennis van financiële en HR/PI/Payroll systemen is een pré

Termijn en contact

De duur van het project is ingezet op 1 jaar waarbij de belasting gemiddeld 4 uur per week zal zijn.

Interesse?

Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Stuur dan jouw motivatie + CV naar Maxime via support@werkze.com en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Recente Vacatures

Toon meer vacatures